en
Page Under Construction. E-appointmet tool is active, pricelist is valid and working!

Surgery for children

Precīza pakalpojuma cena tiek aprēķināta pēc operējošā ķirurga konsultācijas, ņemot vērā operācijas veidu, nepieciešamos materiālus, izmantojamās tehnoloģijas, individuālo specifiku un pacienta izvēli. Šī iemesla dēļ tiek norādītas aptuvenās biežāk veicamo operāciju cenas, tajās iekļaujot maksu par pilnu anestēziju, kā arī vienas dienas uzturēšanās izmaksas komforta apstākļos stacionārā.

Specialists / Services
Duration, MIN
Price
Children’s surgery Open
  • Hernia surgery - 650 EUR
  • Circumcision - 650 EUR
  • Phimosis surgery - 650 EUR
Otolaryngology Open
  • ENT adenoid surgery - 750 EUR
  • ENT tonsil surgery - 850 EUR
  • ENT septal resection surgery - 850 EUR