en ru lv

Māris Bukovskis

Medicīnas zinātņu doktors, alergologs, pneimonologs, internists

1997.-2014.gadā strādājis Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Plaušu un alerģisko slimību centrā. Šobrīd pamata ārsta prakses vieta ir SIA “Consilium Medicum”. No 2008.gada vadošais pētnieks Latvijas Universitātes Eksperimentālās un klīniskās medicīnas (šobrīd Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas) institūtā. No 2014.gada kā docents māca studentus Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Iekšķīgo slimību katedrā. 

1995.gadā beidzis studijas Latvijas Medicīnas Akadēmijā Vispārējās medicīnas fakultātē. 1996. – 1998.gadā studējis rezidentūrā iekšķīgo slimību specialitātē. 1998.gadā pabeidzis Rīgas Stradiņa universitātes pēcdiploma klīnisko studiju programmu alergoloģijā. 1999.-2002.gadā klātienes doktorantūra Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. 2003.gadā aizstāvējis medicīnas doktora grādu Latvijas Universitātē. 2005.-2006.gadā mācījies ftiziopneimonoloģijas rezidentūrā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē.