en ru lv

Cardio CHECK-UP


Kardiologa plānveida konsultācija
Anamnēzes ievākšana.

Analīzes
Asins bioķīmiskā analīze, pilna asinsaina, infekciju diagnostika, onkomarķieri, urīna, u.c. analīzes – kopā ir 34 rādītāji

Elektrokardiogramma (EKG) 
Sirds darbības un ritma funkcionāls tests miera stāvoklī.

Slodzes EKG tests, veloergometrija
Sirds slodzes tests – novērtē spēju izturēt fizisku piepūli uz velo trenažiera. Fiksē EKG, asinsspiedienu, nosaka sirdsdarbības frekvenci.

Ehokardiogrāfija 
Ultraskaņas izmeklējuma metode, kas ļauj izpētīt sirds muskuļa, vārstuļu un citu struktūru uzbūvi, noteikt defektu vai papildus veidojumu esamību sirdī, izvērtēt dažādu sirds daļu darbību, to izmērus, un, pamatojoties uz mērījumu datiem, ar speciālo formulu palīdzību aprēķināt visus svarīgākos sirds darbības parametru

Kardiologa konsultācija programmas noslēgumā 
Pacienta individuālas anamnēzes ievākšana, programmā noteikto rādītāju detalizēts novērtējums, izskaidrošana un rekomendāciju sniegšana.

Cena “CHECK-UP” programmai: sākot no 600,00 EUR *

* Pēc ārsta ieteikuma vai pēc klienta vēlmes, pirmās vizītes laikā izmeklējumu plānam par papildu samaksu iespējams pievienot ārstu konsultācijas un izmeklējumus, kuri nav iekļauti šajā veselības pārbaudes programmā.