en ru lv
Garantēta veselības aprūpe visa gada garumā

Garantēta veselības aprūpe visa gada garumā

Ar jēdzienu primārā aprūpe saprot pirmo un galveno veselības aprūpes sistēmas līmeni, pirmo saskarsmes posmu starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kurā risina galvenās ar klientu saistītās veselības problēmas. Pakalpojums pieejams reģistrētiem klientiem pie jebkura no mūsu klīnikas ģimenes ārsta vai internista.

Ieviešot veselības Primārās aprūpes programmu, klīnika Premium Medical nodrošina saviem klientiem iespēju saņemt primāro ģimenes ārsta palīdzību un konsultācijas vienmēr, kad tas ir nepieciešams, apmeklējumu reizēs paredzot arī veselības profilakstiskās pārbaudes. Augsti vērtējot klientu attieksmi pret savu veselību un uzskatot, ka profilaktiskās apskates ir viens no veidiem, kā iedzīvotāji var laikus uzzināt par kādu veselības problēmu un savlaicīgi uzsākt ārstēšanu, klīnika Premium Medical aicina ikvienu, kam svarīga sava un savu tuvāko cilvēku veselība, reģistrēties PA programmai.

PA programmas cena: 840,00 EUR

Klīnikas Premium Medical PRIMĀRĀS APRŪPES programmā iekļauts:

Ģimenes ārsta konsultācijas (limits 12 vizītes gadā) ar:

 • izvērstu apskati, izmeklēšanu un konsultāciju dažādu akūtu un hronisku slimību gadījumos;
 • nepieciešamo papildizmeklējumu un analīžu nozīmēšanu;
 • izmeklējumu un analīžu rezultātu interpretēšanu;
 • ārstēšanas nozīmēšanu;
 • apskatēm pirms vakcinācijas un konsultācijām par vakcinācijas kalendāru;
 • konsultācijām par profilakses iespējām;
 • apskatēm pirms vakcinācijas un konsultācijām par vakcinācijas kalendāru;
 • nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu.

Atlaide 10% citiem klīnikas pakalpojumiem, izņemot zobārstniecības un "Sanatorija pilsētā" pakalpojumiem

Papildu nosacījumi:

 • PA programma pieejama klientiem no 16 gadu vecuma.
 • PA programmas klientam ir tiesības atcelt ieplānotu konsultāciju pie speciālista vai pārcelt to uz citu laiku vismaz 6 stundas pirms plānotās vizītes sākuma. Ja šāda iespēja netiek izmantota un klients uz vizīti neierodas, PA programmas īpašnieka gada noteiktais vizīšu skaits tiek samazināts, par katru šādu gadījumu.
 • Sasniedzot limitu - 12 vizīšu skaitu gadā, PA programmas klientiem ir iespēja apmeklēt primārās aprūpes speciālistu par maksu, izmantojot PA programammas atlaides. Vai arī PA programmu var pagarināt uz nākamo gadu pirms termiņa beigām.
 • Primārās aprūpes speciālists konsultāciju ietvaros sniedz arī padomus par konkrētu veselības problēmu profilaksi. Taču šo vizīšu ietvaros netiek veikta profilaktiskā apskate pēc "CHECK-UP" programmas protokola. „CHECK-UP” programmu iespējams iegādāties atsevišķi ar PA programmas īpašo atlaidi.

Lūdzam sazināties ar klīnikas administrāciju, lai vienotos par Jums ērtākajiem vīzītes laikiem.