en ru lv
Garantēta veselības aprūpe visa gada garumā

Garantēta veselības aprūpe visa gada garumā

Ar jēdzienu primārā aprūpe saprot pirmo un galveno veselības aprūpes sistēmas līmeni, pirmo saskarsmes posmu starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kurā risina galvenās klientu veselības problēmas. Primāro veselības aprūpi savā pacientu sarakstā reģistrētajiem klientiem nodrošina ģimenes ārsti un internisti kopā ar savu komandu. Iegādājoties PA karti, klients nokļūs klīnikas Premium Medical ģimenes ārstes Dr.Šnikvaldes (klīnikas virsārstes) vai ģimenes ārstes Dr. Gerdas Lielauses uzraudzībā. Varētu teikt, ka visi kartes īpašnieki ir tādi kā kluba biedri, kuru veselība ir svarīga gan viņiem pašiem, gan klīnikas Premium Medical speciālistiem.

Ieviešot veselības Primārās aprūpes karti, klīnika Premium Medical nodrošina saviem klientiem iespēju saņemt primāro ģimenes ārsta palīdzību un konsultācijas vienmēr, kad tas ir nepieciešams, apmeklējumu reizēs paredzot arī veselības profilakstiskās pārbaudes. Augsti vērtējot klientu attieksmi pret savu veselību un uzskatot, ka profilaktiskās apskates ir viens no veidiem, kā iedzīvotāji var laikus uzzināt par kādu veselības problēmu un savlaicīgi uzsākt ārstēšanu, klīnika Premium Medical aicina kļūt par PA kartes kluba biedriem ikvienu, kam svarīga sava un savu tuvāko cilvēku veselība.

Kartes cena : 220 EUR

Klīnika Premium Medical PRIMĀRĀS APRŪPES kartes īpašniekiem nodrošina:

BEZMAKSAS ģimenes ārsta konsultācijas (limits 12 vizītes gadā) ar:

 • izvērstu apskati, izmeklēšanu un konsultāciju dažādu akūtu un hronisku slimību gadījumos;
 • nepieciešamo papildizmeklējumu un analīžu nozīmēšanu;
 • izmeklējumu un analīžu rezultātu interpretēšanu;
 • ārstēšanas nozīmēšanu;
 • apskatēm pirms vakcinācijas un konsultācijām par vakcinācijas kalendāru;
 • konsultācijām par profilakses iespējām;
 • nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu.

Atlaide 10 % citiem klīnikas pakalpojumiem, izņemot zobārstniecības un "Sanatorija pilsētā" pakalpojumiem

Papildu nosacījumi:

 • PA kartes pakalpojumi ir pieejami klientiem no 18 gadu vecuma.
 • Kartes iegādes maksa tiek piemērota pirmajā kartes iegādes brīdī.
 • Katrai PA kartes tiek piešķirts unikāls kartes numurs, kas piesaistīts kartes īpašniekam. Karti var izmantot tikai tās reģisitrēts īpašnieks.
 • PA kartes īpašniekam ir tiesības atcelt ieplānotu konsultāciju pie primārās aprūpes speciālista vai pārcelt to uz citu laiku vismaz 6 stundas pirms plānotās vizītes sākuma. Ja šāda iespēja netiek izmantota un klients uz vizīti neierodas, PA kartes īpašnieka atlikušo primārās aprūpes speciālista konsultāciju skaita limits tiek samazināts par katru šādu gadījumu.
 • Sasniedzot bezmaksas primārās aprūpes speciālista konsultāciju skaita limitu, PA kartes īpašniekam ir iespēja apmeklēt primārās aprūpes speciālistu par maksu, izmantojot PA kartes nodrošinātās atlaides. Vai arī kartes īpašnieks var pagarināt PA kartes darbību uz nākamo gadu pirms termiņa beigām.
 • PA kartes nodrošinātās bezmaksas konsultācijas ir pieejamas tikai pie noteikta klīnikas Premium Medical primārās aprūpes speciālista noteiktos pieņemšanas laikos. Šobrīd šāds ir viens primārās aprūpes speciālists Dr.Šnikvalde.
 • Primārās aprūpes speciālists bezmaksas konsultāciju ietvaros sniedz arī padomus par konkrētu veselības problēmu profilaksi. Taču šo bezmaksas konsultāciju ietvaros netiek veikta profilaktiskā apskate pēc "CHECK-UP" programmas protokola. „CHECK-UP” programma ir iespējama kā atsevišķa maksas konsultācija, piemērojot PA kartes nodrošināto atlaidi.

Mācīsim arī bērniem būt atbildīgiem par savu veselību un nebaidīties no ārsta kabineta!