ru lv
Pediatre ar specializāciju bērnu gastroenteroloģijā -  Anna Rudzroga-Streiča

Pediatre ar specializāciju bērnu gastroenteroloģijā - Anna Rudzroga-Streiča

Darbu Premium Medical uzsāk Anna Rudzroga-Streiča – sertificēta pediatre ar specializāciju bērnu gastroenteroloģijā, kas sniedz medicīnisko palīdzību bērniem no 1 mēneša – 18 gadu vecumam.

Ārste ieguvusi zināšanas un praksi Bērnu gastroenteroloģijas profila nodaļās Spānijā un Somijā, kā arī aktīvi turpina piedalīties konferencēs, kursos un semināros kā Latvijā, tā arī ārpus tās.

Ārste konsultē latviešu, krievu un angļu valodā.

Laipni lūdzam mūsu kolektīvā!