en ru lv

Aija Šnikvalde

Ģimenes ārsts, Aviācijas medicīnas eksperts

Sertificēta ģimenes ārste, ģimenes ārsts specialitāti apguvusi RSU. Konsultē gan pieaugušos, gan bērnus. Plānveida un akūtas vizītes. Uzskata, ka pacienta aprūpei ir jābūt pēc iespējas personalizētai. Sniedz ģimenes ārsta konsultācijas, veic veselības CHECK-UP programmas, pacientu profilaktisko apskati, konsultāciju pirms vakcinācijas. Konsultē pacientus arī krievu un angļu valodā.  Latvijas Jauno ārstu valdes locekle, LĢĀA un LLĢĀA biedre.